Tham gia Cộng đồng Thay đổi cuộc sống với Crypto cùng 110+ thành viên hướng tới mục tiêu Tự Do Tài Chính

Tìm hiểu thêm

Nghỉ hưu sớm?

Khi nói tới cụm từ “Nghỉ hưu”, ở Việt Nam mọi người thường nghĩ tới những người già 60, 65 tuổi, đã hết khả năng …

Đọc tiếp

Trader hay Holder?

Mình thấy rất nhiều anh em tranh cãi về điều này, Trader hay Holder, và rồi mình nghĩ: “Để làm gì vậy?” Những người tự …

Đọc tiếp