Tham gia Cộng đồng Thay đổi cuộc sống với Crypto cùng 110+ thành viên hướng tới mục tiêu Tự Do Tài Chính

Tìm hiểu thêm

Own your Bitcoin, own your Wealth

Việt Nam đang ở trong 1 giai đoạn kinh tế xã hội chính trị khá yên bình, và là đất nước coi trọng “văn hóa cộng đồng” hơn “chủ nghĩa cá nhân”, nên khi nói về Bitcoin, 99% mọi người sẽ không quan tâm tới 3 giá trị lớn nhất mà nó mang lại:

  • Chống kiểm duyệt.
  • Không cần cho phép.
  • Tính bất biến không thể thay đổi.

Mà hầu hết mọi người sẽ nghĩ đây là 1 cái gì đó giúp kiếm tiền nhanh chóng, một kiểu cờ bạc….

Ở những vùng chiến sự như Nga, Ukraine,… Bitcoin là cứu cánh.

Ở những nước siêu lạm phát như Turkey, Argentina… Bitcoin là hy vọng.

Ở những nước nghèo như châu Phi, khi mà “có tài khoản ngân hàng” là 1 điều gì đó xa xỉ, thì Bitcoin là lựa chọn của họ.

Ở những nước bị cấm vận không thể sử dụng hệ thống thanh toán toàn cầu (SWIFT), Bitcoin Lightning Network là cứu cánh của họ.

Ở những nước coi trọng quyền riêng tư như châu Âu, Mỹ,… Bitcoin là công cụ để chống lại sự kiểm soát.

Và hiện tại, “ủng hộ Bitcoin” là công cụ để có 1 chân trong hệ thống chính trị Mỹ.

Và tất nhiên, không có gì sẽ bình yên mãi mãi…

Own your Bitcoin, own your wealth...