Tham gia Cộng đồng Thay đổi cuộc sống với Crypto cùng 110+ thành viên hướng tới mục tiêu Tự Do Tài Chính

Tìm hiểu thêm

Đàn ông yếu đuối là nguồn gốc của những tội ác

Thời kỳ khó khăn tạo ra những người đàn ông mạnh mẽ

Những người đàn ông mạnh mẽ tạo ra thời kỳ tốt.

Thời kỳ tốt tạo ra đàn ông yếu đuối.

Đàn ông yếu đuối lại tạo ra thời kỳ khó khăn.

Chúng ta đã từng được lãnh đạo bởi những người đàn ông mạnh mẽ. Những người tin rằng trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và chu cấp trong gia đình phải thuộc về ĐÀN ÔNG.

Ngày nay, những người đàn ông yếu đuối đang thống trị thế giới.

Họ là những người đang nắm giữ truyền thông.

Đàn ông yếu đuối tạo ra nữ quyền.

Họ là những người muốn phụ nữ ăn mặc hở hang để thu hút những kẻ yếu đuối khác, và bảo điều đó là bình thường.

Họ không thích ý tưởng về việc những người đàn ông mãnh mẽ sẽ tạo ra những thế sau mạnh mẽ, và sẽ dạy con cái họ không nghe lời những kẻ yếu đuối khác.

Họ là những kẻ cố gắng kéo người khác xuống.

Đàn ông yếu đuối là nguồn gốc của những tội ác, những điều xấu xa.

Đàn ông yếu đuối tạo ra thời kỳ khó khăn.

Nhưng…

Thời kỳ khó khăn sẽ tạo ra những người đàn ông mạnh mẽ, những người đàn ông có giá trị cao.