Tham gia Cộng đồng Thay đổi cuộc sống với Crypto cùng 110+ thành viên hướng tới mục tiêu Tự Do Tài Chính

Tìm hiểu thêm

I Am The Man

Cuộc sống của anh em sẽ tốt lên nếu có 4 nguyên tắc này:

1, Tin tưởng mình là 1 thằng đàn ông, có thể làm được mọi thứ, xứng đáng nhận được mọi thứ.

2, Phải biết khó chịu với hoàn cảnh hiện tại. Và dùng nó để phát triển lên

3, Sẽ không có 1 ai tới giúp ae. Chỉ duy nhất bản thân mình có thể cứu mình.

4, Là 1 thằng nói được làm được. Đừng chỉ chém gió cho vui