Tham gia Hội Viên cùng với 84+ thành viên hướng tới mục tiêu Tự Do Tài Chính

Tìm hiểu thêm

Check-list những dự án airdrop

Đây là toàn bộ những dự án/task mà mình đang/đã/vẫn đang làm, và theo dõi kĩ. Có thể sẽ còn nhiều thiếu sót, mình sẽ bổ sung dần vào sau.

Trong bài này sẽ chia thành nhiều danh mục khác nhau:

  • Những task mình sẽ làm đều đặn mỗi ngày
  • Những dự án testnet (hoặc không tốn phí)
  • Những nền tảng Quest-to-earn
  • Những dự án khả năng sắp có airdrop?
  • Những dự án theo hệ sinh thái
  • Những dự án theo danh mục
  • Chiến lược tối ưu vốn
  • Những công cụ hiệu quả
  • Những airdrop chuẩn bị diễn ra

Anh em không muốn bỏ qua bài viết này đâu. Vì mình sẽ cập nhật mới liên tục các task vào đây. Nên hãy lưu lại bài viết này và vào check mỗi ngày nhé.

Đọc 2 bài này nếu anh em mới tham gia airdrop

1, 10 kinh nghiệm rút ra sau hơn 4 năm làm airdrop

2, 2 bài học lớn trong quá trình 4 năm làm airdrop

Có 1 vài task mình chia sẻ trong channel riêng tư của LVN Alpha Airdrop nên có thể ae không đọc được. Mình sẽ sớm foward ra nhóm công khai sau. Dù sao thì vẫn phải ưu tiên ae trong LVN Alpha Airdrop trước 😉

1, Những task mình làm đều đặn mỗi ngày

1.1/ Một mũi tên 5 mục tiêu: HoldStation + Syncswap + zkSync Era + Layer3 + RabbitHole

1, Tải về ví HoldStation. 🔗 https://ref.holdstation.com/lvntrading

HoldStation đã airdrop 1 đợt (https://t.me/lvntestnet/362), và vẫn còn những đợt airdrop sau. Ae vẫn có thể cày thêm volume và transaction nhé.

2, Mỗi ngày mở ví swap 1 lần trên mạng zkSync (khuyến nghị volume >50$). Nếu ae giữ $HOLD token và dùng để trả phí giao dịch thì sẽ được giảm 50% phí, chỉ còn khoảng $0.1/lần swap.

3, Vì HoldStation lấy thanh khoản trên SyncSwap nên khi ae swap trên ví này, cũng là đang farm volume + transaction trên Syncswap luôn. Ae có thể check volume của ví tại đây: https://www.wenser.xyz/check/syncswap

4, Tăng volume + transaction trên mạng zkSync Era -> tăng thêm cơ hội nhận airdrop từ zkSync

5, Hoàn thành nhiệm vụ này trên RabbitHole mỗi ngày-> Tăng cơ hội nhận airdrop từ RabbitHole

6, Hoàn thành nhiệm vụ này trên Layer3 mỗi ngày -> Tăng cơ hội nhận airdrop từ Layer3

1.2/ Drip (mạng Solana)

Link: https://drip.haus/

-Mở rương mỗi 24h để có cơ hội nhận các NFT

-Claim Drop mỗi 6 tiếng

1.3/

2, Những dự án testnet (hoặc không tốn phí)

2.1/ DOP – Hướng dẫn

2.2/ Ethermail

2.3/ Tabi

2.4/ X1

2.5/

3, Những nền tảng Quest-to-earn

Mình vào đều đặn và tìm các nhiệm vụ mới, các nhiệm vụ đang làm, các nhiệm vụ đang làm…và cố gắng hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ/ngày/nền tảng

3.1/ Layer3

3.2/ RabbitHole

3.3/ Intract

3.4/ Magic Square

4, Những dự án khả năng sắp có airdrop?

4.1/ New Paradigm của Manta -> https://newparadigm.manta.network/

Vẫn còn thời gian cho ae deposit vào, và nhận 50 triệu $MANTA token airdrop

4.2/ Inscriptions bên Linea – Hướng dẫn

4.3/ Kinza -> Hướng dẫn

Binance Labs đầu tư – Kế hoạch airdrop vào Quý 1/2024

4.4/ Velvet – Cũng Binance Labs đầu tư, và có kế hoạch airdrop

Hướng dẫn

4.5/ Carv – Hướng dẫn

4.6/ Cega

4.7/ Hinkal

4.8/ EigenLayer

4.9/ Taiko

5, Những dự án theo hệ sinh thái

5.1, Hệ sinh thái Cosmos

5.1.1/ Chỉ cần đơn giản là Stake $ATOM, $TIA, $OSMO, $INJ… để nhận airdrop từ các dự án trong hệ sinh thái.

Vote: https://cosmos.leapwallet.io/portfolio/gov

5.1.2/ Milkyway -> Hướng dẫn 1Hướng dẫn 2

5.1.3/

5.2, Hệ sinh thái Solana

5.2.1/ Marginfi

5.2.2/ DriftChiến lược trade

5.2.3/ Parcl – Hướng dẫn

5.2.4/ Kamino + SolBlaze – Hướng dẫn

5.2.5/ Birdeye

5.3, Hệ sinh thái Starknet

5.3.1/ Nostra (lending/borrowing)

5.3.2/ Ekubo (dex – swap đều đặn mỗi ngày. khuyến nghị $100 cặp stablecoin)

5.3.3/ Avnu (dex – swap đều đặn mỗi ngày. khuyến nghị $100 cặp stablecoin)

5.3.4/ Starknet Quests (check xem có nhiệm vụ nào mới thì làm)

5.3.5/ Focus Tree (tải cái app của nó rồi mở lên làm nhiệm vụ mỗi ngày)

5.4 Hệ sinh thái LayerZero

5.4.1, Holograph – Mint mỗi khi có NFT mới

5.4.2, Stargate – Bridge, Add pool, Stake, Vote

6, Những dự án theo danh mục

6.1, DEX

Chiến lược đơn giản: farm càng nhiều volume + transaction càng tốt

6.1.1/ Odos

6.1.2/ Bebop

6.1.3/ Oku

6.1.4/ Matcha

6.2, PERPS

Chiến lược: Trade >10.000$ volume. Càng nhiều volume _ transaction càng tốt

6.2.1, Drift

6.2.2, Zeta

6.2.3, Satori

6.2.4, Hyperliquid

6.2.5, Woo

6.2.6, Rage Trade & Perennial

6.3, Bridge

(bổ sung sau)

6.4, Wallet

6.4.1, Rabby

6.4.2, Zerion

6.4.3, Rainbow

6.4.4, Taho

6.4.5, Phantom

6.5, Liquid Staking

6.5.1/ EigenLayer

6.5.2/ Ether.fi

7, Chiến lược tối ưu vốn

(bổ sung sau..)

8, Những công cụ hỗ trợ

Check Solana airdrop: https://solana-airdrop-checker.solworks.dev/

Check Cosmos airdrop: https://cosmos.leapwallet.io/explore/airdrops

Check EVM airdrop:

1, https://www.wenser.xyz/

2, https://trustgo.trustalabs.ai/

Check Solana Portfolio: https://app.step.finance/en/dashboard

Check EVM portfolio: https://debank.com/

Check đầu tư kêu gọi vốn

1, https://crypto-fundraising.info/

2, https://cryptorank.io/funding-rounds

Check tùm lum đủ các kiểu: https://defillama.com/

9, Những airdrop chuẩn bị có