Đầu tư Altcoin #1 – Optimism

Video này mình chia sẻ với ae cách mình chọn điểm mua và phân bổ vốn vào Optimism nếu có đầu tư.