2 câu hỏi không ai có thể trả lời được khi đầu tư

Đó là: Bao nhiêu & Khi nào

Không ai có thể trả lời được bao nhiêu là đáy, bao nhiêu là đỉnh, khi nào thì tạo đáy, khi nào tạo đỉnh.

Nếu ai đó nói với bạn rằng họ có thể biết 2 câu hỏi này, thì hoàn toàn là Bullshit – nhảm nhí.

1 là họ chỉ may mắn, không phải là tài năng có thể lặp lại đều đặn qua nhiều năm, qua nhiều chu kì.

2 là họ đang cố tình lừa đảo, lùa gà vào các mục đích khác.

Lợi nhuận thay đổi cuộc sống không đến từ việc đoán đỉnh đáy bao nhiêu, khi nào.

Mà để tạo ra được Lợi nhuận thay đổi cuộc sống, anh em phải chấp nhận 2 rủi ro: KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU & KHÔNG BIẾT KHI NÀO

Do đó, thay vì phân tích kĩ thuật, vẽ chart đoán đỉnh đáy, thì ở thời điểm hiện tại, có 1 việc quan trọng hơn rất nhiều cần làm đó là: Thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân.